Látogatási és Intézmény- elhagyási Szabályzat

 
Látogatási és Intézmény- elhagyási Szabályzat
 
Kiss Ferenc Református Idősek Otthona, Mosdós, Petőfi u. 4. területén érvényes az egészségügyi válsághelyzet időtartama alatt, a Házirend kiegészítéseként
 
A Látogatási Szabályzat 2020. 06. 22-tól lép életbe.
 
A látogatások az alábbi szabályok betartásával végezhetőek:

  • Csak egészséges személy látogathatja az idősek otthonát.
  • Belépni a főbejáratnál lehet, a munkatársak felé jelezve. 9.00-17.00-ig.
  • A látogatók kézfertőtlenítést követően és testhőmérséklet mérést követően látogathatnak az intézményben.
  • Arcmaszk viselése kötelező!
  • Kérjük a szociális távolságot megtartani!
  • A behozott csomagokat fertőtlenítésre a munkatársaknak át kell adni, csak azt követően adható az ellátottnak.

 
Intézmény elhagyási rend:
Az intézményből történő kilépés során maszk használata szükséges!
 
Az intézmény elhagyásakor az alábbiakat szükséges dokumentálni:
a) a lakó kilépésének időpontja
b) intézmény elhagyásának időtartama
c) intézmény elhagyása során tartózkodási hely, vagy tervezett tartózkodási hely és
program
d) visszatérés várható időpontja
e) kísérő személy neve, elérhetősége.
 
Az első kilépés előtt a lakónak írásban nyilatkozni kell az intézmény elhagyási rend megismeréséről!
 
Amennyiben az intézmény-elhagyás meghaladja a 48 órát, úgy az intézménybe való
visszatérés feltétele, a negatív CoV-2 PCR vizsgálati eredmény.
 
Amennyiben negatív eredményű PCR vizsgálat nem áll rendelkezésre, akkor a visszatéréstől 14 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a lakót.
 
48 órán belül vagy azon túl, de vizsgálati eredmény nélkül történő visszatérés esetén a
lakó, illetve törvényes képviselője/hozzátartozója köteles nyilatkozatot tenni arról,
hogy az intézménybe érkezéskor és azt megelőzően sem a lakó, sem a vele
személyesen érintkező személyek nem mutatták a betegség tüneteit.
 
Kérem a szabályok betartását valamennyi érintett részéről Lakóink biztonsága érdekében!
Mosdós, 2020. 06. 22.
Mátyásné Dóra Tünde
intézményvezető