Fele sem igaz vetélkedőt játszottunk a mágocsi és a margitmajori munkatársi csapattal! (2018. április 26.)