Derencsényi Zsuzsa látogatása nálunk (2012. július 11.)

Képek itt.

Hisszük, hogy diakóniai munkánk keretében Istent szolgáljuk. Ám napi ápolási, gondozási munkánk során időről időre felmerülnek bennünk kétségek, dilemmák is.
Szolgálatként éljük meg beteg, idős testvéreink segítését, mégis nagy szükségünk van mélyhitű, biblikus válaszokra, hogy folyamatosan megmaradhassunk az Ige szellemében.
Július elején kedves vendéget hívtunk a mosdósi Kiss Ferenc Református Idősek Otthonába. Derencsényi Zsuzsa, a Schweitzer Alapítvány elnöke jött el hozzánk.
Előadására munkatársaink mellett a környező otthonok vezetői, illetve munkatársai is eljöttek, hogy együtt töltsük ezt a napot.
Az evangélikus Kaposszekcsői Diakóniai Otthon, a kaposvári Csertán Márton Otthon és sárbogárdi Református Idősek Otthona mellett szeretettel köszönthettük a ceglédi Molnár Mária Református Otthon képviselőit, kedves ismerőseinket is.
Eljöttek a dombóvári önkormányzat „Arany-Sziget” Idősek Otthonának munkatársai is.
Zsuzsát arra kértük, hogy adjon nekünk átfogóbb, történelembe ágyazott képet egyházunk diakóniai szolgálatáról.
Előadónk ihletett lélekkel mesélt a diakonissza intézményről, saját otthonvezetői tapasztalatairól. Gondolatébresztő és magával ragadó volt a hétköznapi gondozást magasabb szintre emelő szemléletmódja.
Megfogalmazásában nyert előttünk mélyebb értelmet a diakonisszák jelszava: „Jutalmam, hogy tehetem.”
A bennünk formálódó kérdésekre aztán oldott légkörű beszélgetés keretében együtt kerestük a válaszokat.
Végül egy kis szeretetvendégséggel zárult a munkatársi alkalom.
Zsuzsa délután lakóinknak is tartott előadást „Az időskor reménysége” címmel.
A szeretet és a vigasztalás lelkületével beszélt a keresztyén élet értelméről időseinknek. Utána albumok fényképek segítségével mutattuk be vendégünknek az otthonban folyó életet, programjainkat.
Szeretetteli lélekkel búcsúztunk egymástól.

Képek itt.