Az Otthonba kerülésről – Igénybevételi eljárás

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végezzük, akik önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni, valamint olyan 18. életévét betöltött személyek gondozását végezzük, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, és a Szt.68/A § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Az idősek otthona szolgáltatásainak az igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet alapján.

Az elhelyezésre vonatkozó kérelmet (9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete, A, B, C lap) az igénylő által aláírva, dátummal ellátva, az otthon címére szükséges megküldeni.

A nyilvántartást követően az intézmény munkatársai előgondozás során felkeresik a lakóhelyén a kérelmezőt, tájékozódnak az egészségi állapotáról, életkörülményeiről, szociális helyzetéről.

A látogatás során a várakozó részletes ismertetőt kap az otthon életéről, szolgáltatásairól. az intézményben használt dokumentumokról. Megismerkedik a Házirenddel, a Megállapodás tervezettel, valamint sor kerül a gondozási szükséglet megállapítására vonatkozó kérelem kitöltésére is.

A jogszabályok alapján idősotthoni ellátást a meghatározott III. fokozatú gondozási szükséglet fennállása esetén, vagy a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények megléte alapján nyújthatunk, melyről igazolás készül.

Otthonunkra vonatkozó bármilyen kérdésével kapcsolatban tájékoztatást kaphat az Intézményvezető megadott elérhetőségén.

Köszönjük érdeklődését!

Igénybevételi kérelmet letöltheti innen, vagy kérjen személyesen, esetleg elérhetőségeink egyikén.

Minden esetben kérjük olvassa el a Tájékoztató levelet és a Házirendünket is!