Alapítványunkról

Alapítványunk neve: „Szociális Gondozottakért” Alapítvány, mely 2004. év óta működik.
Az alapítvány székhelye: 7257 MOSDÓS, Petőfi u. 4. Kiss Ferenc Református Idősek Otthona

Az alapítvány célja:

  • Az Időskorúak Otthonában használt berendezések, tárgyi eszközök beszerzésének, működtetésének anyagi támogatása
  • Hozzájárulás az Idősek Otthonában az ápolás-gondozás tárgyi feltételeinek javításához, az intézményben gondozottak ellátási színvonalának fejlesztéséhez, emeléséhez
  • Anyagi támogatás nyújtása az Idősek Otthona fenntartására, működési feltételeinek javítására, az otthonban folyó ápoló - gondozó munka továbbfejlesztéséhez, az otthon által ellátott feladatok jobb és korszerűbb körülmények közötti ellátásához
  • A gondozottak szabadidejének hasznos eltöltését segítő kulturális és ismeretterjesztő, valamint szórakoztató kiadványok, termékek és technikai eszközök (folyóiratok, könyvek, videokazetta, CD, DVD, stb.), továbbá híradástechnikai és szórakoztató berendezések anyagi támogatása
  • Kulturális és szabadidős programok szervezéséhez, az idősek Otthonában végzett mentálhigiénés feladatok elvégzéséhez anyagi forrás biztosítása (gondozottak foglalkoztatása, műsoros előadások, bálok, kirándulások, színházi előadások, koncertek)
  • Az alapítvány számlaszáma: 11743002-20176297

Az alapítvány adószáma: 18776766-1-14

Kérjük rendelkezzen adója 1 + 1 százalékáról!

Amennyiben egyet ért céljainkkal, fontos Önnek ellátottaink, az Ön hozzátartozójának kényelme, ellátása, akkor kérjük: támogassa alapítványunkat a fenti adószám megjalölésével.
Az első egy százalákot pedig kérjük ajánlja fel a Református Egyház javára: technikai szám 0066