A Református Egyház egén elindult egy csillag

1880 évében elindult egy ifju ember, hogy az életét
Hitének,és embertársi szeretetének szentelje
Ekkor indult el felette egy parány kis csillag
Ami az életét végig vezette, kísérte

Határtalan volt benne a tudás szomj a hit szeretete
Nyitott szemmel járt bölcsen figyelt mindenre
Azt is látta ami másnak a figyelmét elkerülte
Sok álmatlan éjszakákon tervezett gondolkodott

Belátta, reformálni kell az egyház oktatását
Bizony sok téren újitásra vólna szükség
Egyszerübb, érthetőbb ember közelibb legyen
A biblia tanitása, hogy az is értse aki iskolázatlan

Ahogy tudása révén előrébb jutott, Zsinati tagság
Kálvineum, esperesség majd egyház kerületi főjegyző
Mégis masradt az egy szerű tanitó fia KissFerenc
Aki élharcosa lett vallásának segitője az embereknek

Kolégiumokat létesitett, kórházakat épitetett azoknak
Akik betegek árvák vagy nincstelenekké lettek
Mert meggyőződése volt cak testi táplálék után lehet
Elvetni az emberek szivébe az Úr a Jézus szeretetét

Az a parányi csillag így lett egyre nagyobb fényesebb
Ami az utján kísérte, és vezette ,hogy vallása vezére legyen
Hány egyház vezetőt kelett meg győznie igazáról ?
Hányszor érvelt hogy az az egyháza javát szolgálja

Kortársai beláttá az igazát körégyültek a hit érdekébe
Hogy a Református egyház elsők közé léphessen
A vallások sokaságában mélto helyet foglaljon el
Az Ur a Jézus a próféták igéit tanitva hirdessék

Kiss Ferenc nem egy egyszerü lelki pásztor vólt
Életével munkásságával olyan példát mutatott
Amivel a világ egyházfői közt is a legmagasabbra jutott
Utat mutatva az ifju lelkésznek, a legmagasabb méltoságig

Kiss Ferenc utját követőinek azt kivánom szivemből
Vezesse őket az a fénylő csillag az Ur, és Jézus dicsőségére
Kapják meg azt a lelki erőt. Vigyék tovább a hitük szépségét
Életükkel fénysisék tovább.Kiss Ferenc fénylő csillagát

Mosdós Kiss Ferenc Református Idősek Otthona
2011. április 14.
Szarka Géza